fbpx

FULFILLMENT บริการคลังสินค้าออนไลน์ "เก็บ แพ็ค ส่ง"

เปลี่ยนมุมมองธุรกิจด้วย Digital Transformation

digital transformation
Education

เปลี่ยนมุมมองธุรกิจด้วย Digital Transformation

ปรับเปลี่ยนธุรกิจ ในยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

          กระแส Digital Disruption ที่พูดถึงกันบ่อย ๆ ในแวดวงธุรกิจ ทำให้หลาย ๆ บริษัทเริ่มปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น เพราะไม่อยากโดน Disrupt นั่นเองค่ะ อีกทั้ง วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมาก เเละเกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ หรือที่เราเรียกกันว่า New Normal ขึ้นมา จึงส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเปลี่ยนตามไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจ Logistic และ E-Commerce

Digital Transformation คืออะไร ?

          Digital Transformation คือการนำ Digital Technology เข้ามาอำนวยความสะดวก หรือ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต การขาย หรือ การทำการตลาดก็ตาม เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ในยุคที่เทคโนโลยีและพฤติกรมมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพราะการทำธุรกิจไม่ได้วัดผลแค่ ผลลัพท์กำไร แต่ต้องคำนึงถึงว่าในระยะยาวธุรกิจจะยังสามารถดำเนินต่อไปได้ไหมในอนาคตข้างหน้า และอยู่จุดที่ก้าวหน้ากว่าเดิมหรือไม่

ถ้าไม่เปลี่ยน ไม่รอด?

          จากการระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การซื้อของออนไลน์ การสั่งอาหาร รวมถึงการเดลิเวอรี่อีกด้วยธุรกิจต่าง ๆ จึงเปลี่ยนจากการขายแบบ Offine มาเป็น Online มากขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจ E-Commerce และ Logistic เติบโตขึ้นอยากมากในช่วงที่ผ่านมา และมีบางธุรกิจที่ถูกแทนที่ด้วยธุรกิจแบบ Digital Business ดังนี้ค่ะ


          จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ มีธุรกิจที่นำ Digital Technology เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ถึงแม้จะพึ่งเริ่มต้นก็ตามแต่ก็ส่งผลกระทบ และ Disrupt ธุรกิจแบบเก่าได้มากดังที่เเสดงในรูป นอกจากนี้ยังมีตัวอย่าง Digital Business ที่ประสบความสำเร็จมากอย่าง Netflix ที่เป็นแพลตฟอร์มในการรับชมสื่อเพื่อความบันเทิงแบบถูกกฏหมายได้ทุกที่ทึกเวลา ที่ขณะนี้สามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของหลาย ๆ คนได้ค่ะ

ทำ Digital Transformation ให้สำเร็จ?

          วันนี้เราได้สรุป Framework ของ BCG และหลักการจาก ionology เพื่อที่จะอธิบายการทำงานงานของการค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนจากธุรกิจแบบเดิมให้กลายเป็น Digtal Business ให้ผู้อ่านได้เข้าใจได้ง่ายที่สุดดังต่อไปนี้ค่ะ

1. เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค

           ผู้ประกอบการต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุค Disruption นี้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์ที่จะทำเเบบ 100% และไม่ต้องพกเงินสดอีกเลยก็ได้ หรือการเดลิเวอรี่อาหารต่าง ๆ แทนการไปนั่งที่ร้านอาหาร ซึ่งเราได้รวบรวมเอาพฤติกรรมและสิ่งที่ลูกค้าต้องการไว้ใน มองในมุมลูกค้า! ช่วยเจ้าของกิจการเข้าใจ ลูกค้าต้องการอะไรมากที่สุดในตอนนี้? สามารถเข้าไปอ่านทำความเข้าใจเทรนด์ของผู้บริโภคกันเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

2. วางแผนกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ

           เมื่อวางแผนปรับรูปแบบธุรกิจใหม่แล้ว ต้องวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกันด้วยค่ะ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะต้องชัดเจนขององค์กรวันนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับกลยุทธ์ด้านดิจิทัล โดยจะต้องคำนึงถึงรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเปลี่ยนแปลงสินค้า และการบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด การที่องค์กรจะประสบความสำเร้จในการเปลี่ยนแปลง การเริ่มต้นวางแผนกลยุทธ์ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดค่ะ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน จะทำให้ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจตรงกันค่ะ


3. ใช้ Technology Digital ในการสื่อสารกับลูกค้า และสื่อสารภายในองค์กร

          นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด และต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้เกิด Loyalty ของลูกค้าต่อแบรนด์ และของพนักงานต่อองค์กร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลางเป็นพื้นที่ในการสื่อสารหรือเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นการสื่อสารกับคนในองค์กร รวมถึงปลุกจิตสำนึกและเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อพนักงานมีแนวคิดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ปลับเปลี่ยนใหม่ และมีการสื่อสารกันให้เข้าใจอยู่เสมอ การดำเนอนแผนงานก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นค่ะ

4. Data & Analytics

          การนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะในปัจจุบัน Data เป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่าต่อการทำการตลาดมาก ดังนั้นหากองค์กรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และนำข้อมูลต่าง ๆ เช่น สถิติ มาวิเคราะห์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ อาทิเช่น การ Remarket หรือการบริการลูกค้าสัมพันธ์

ประโยชน์ของการ Transform ธุรกิจ

          1. ช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้เมื่อตามทันโลกอยู่เสมอ

          2. ทำให้การทำงานร่วมกันในองค์กรมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น

          3. ช่วยให้การติดต่อสื่อสาร และเข้าถึงลูกค้าเป็นไปได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น

          4. ทำให้การทำงานมีความคล่องแคล่วยิ่งขึ้น โดยจุดประสงค์ทั้งหมดก็เพื่อ อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดนั่นเอง

          Digital Transformation เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคที่ชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นองค์กรควรมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะหากธุรกิจสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยู่เสมอนั้น ก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไป อนึ่ง Digital Transformation จะสำเร็จได้นั้นไม่ใช่แค่เพียงพึ่งพาเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับธุรกิจตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สนใจศึกษาและลงทะเบียนได้ที่ www.mycloudfulfillment.com
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 092-472-7742, 02-138-9920
อีเมล: [email protected]
line: @mycloudgroup
MyCloudFulfillment ขายของง่ายไม่ต้องแตะสต๊อก
บริการคลังสินค้าออนไลน์ เก็บ แพ็ค ส่ง ครบวงจร

    ขอใบเสนอราคา

    ฟอร์มการติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา