รางวัลที่ได้รับ

MyCloudFulfillment เป็นธุรกิจ Startup ที่เคยเข้าประกวดแข่งขันและได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย จึงมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพและการให้บริการ

1st Place at Startup Thailand
Grand Pitching Challenge 2017
[ National ] (สนช)

1st Place at Startup Thailand
Pitching Challenge 2017
[ Bangkok ] (สนช)

1st Runner up Digital Ventures
Accelerator Demo Day Batch1, 2018

“แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
Coupon at NIA coupon 2017
(สนช)

“Startup Voucher 2017” &
“Startup Voucher 2018” by Software Park
(สวทช)

“Best SMEs Startup Award” granted
by PM at SMEs Startup awards 2017
(สสว)

“JUMC Star Award 2018”
by Chulalongkorn University faculty of
commerce and accountancy

ขอใบเสนอราคา

Name*

Email Address*

Mobile Phone*

Products Type*

Brand / Facebook / Instagram

Monthly Shipments

Message