fbpx

FULFILLMENT บริการคลังสินค้าออนไลน์ "เก็บ แพ็ค ส่ง"

BLOG

คำนวณภาษี

youtuber
Marketing

เป็น YOUTUBER ต้องเสียภาษีไหม? ถ้าเสียภาษี ต้องเสียอย่างไร

เป็น YOUTUBER ต้องเสียภาษีไหม? ถ้าเสียภาษี ต้องเสียอย่างไร อยากจะเป็น YOUTUBER ต้องเสียภาษีไหม เพราะบริษัทอยู่ที่ต่างประเทศ ถ้าเสียภาษีจะมีเกณฑ์วัดอย่างไร มาวางแผนคำนวณการเสียภาษีที่ถูกต้อง ของเหล่านัก YOUTUBER กัน

tax
Education
Marketing

ขายของออนไลน์ต้องเสียภาษีด้วยหรือ!? แล้วต้องคำนวณอย่างไร?

ขายของออนไลน์ต้องเสียภาษีด้วยหรือ!? แล้วต้องคำนวณอย่างไร? คำถามที่หลาย ๆ คนอาจจะสงสัย “ทำไมขายของออนไลน์จะต้องเสียภาษีด้วย ?” และมีวิธีการคำนวณการเสียภาษีอย่างไร ? มาไขข้อสงสัยเรื่องภาษี เพื่อการวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง