FULFILLMENT บริการคลังสินค้าออนไลน์ "เก็บ แพ็ค ส่ง"

INVENTORY MANAGEMENT

โปรแกรมการจัดการคลังสินค้าออนไลน์

INVENTORY MANAGEMENT

โปรแกรมการจัดการคลังสินค้าออนไลน์

“ เราสามารถช่วยจัดการออเดอร์และสินค้าของคุณได้ ด้วยระบบจัดการสต๊อกสินค้า อัพเดทสถานะของสินค้าในแต่ละขั้นตอนการสั่งซื้อ ว่าอยู่สถานะอะไร Pick / Pack / Ship เป็นต้น ซึ่งตรวจสอบสต๊อกของคุณได้แบบ Real Time ผ่านสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตได้ ”

Inventory Management หรือ การจัดการสินค้าคงคลัง คือการดูแลปริมาณ ความหลากหลาย ราคา และตำแหน่งของสินค้าที่พร้อมใช้งานของธุรกิจ และหากมีสินค้าใดๆอยู่ในสต๊อก ก็จะนับเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงคลังใน

ซอฟต์แวร์สำหรับ Inventory Management เมื่อธุรกิจของคุณเริ่มเติบโตขึ้น จะยิ่งทำให้การจัดการสินค้าคงคลังเริ่มยากขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณขายสินค้าออนไลน์ การที่สามารถทราบสินค้าคงเหลือแบบ Real-Time ได้ผ่านมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ของคุณ สามารถทำให้คุณมีโอกาสปิดการขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ขอใบเสนอราคา

ฟอร์มการติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา