fbpx

FULFILLMENT บริการคลังสินค้าออนไลน์ "เก็บ แพ็ค ส่ง"

INBOUND

รับสินค้าเข้า

บริการรับสินค้าเข้า คลังสินค้าออนไลน์

ก่อนที่จะเริ่มต้นการขายออนไลน์ได้นั้นคุณจะต้องมีสินค้าคงคลังเพื่อรอจำหน่ายก่อน ซึ่งขั้นตอนในการรับสินค้าเข้า คลังสินค้าออนไลน์ MyCloud นั้นทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยก่อนที่จะนำสินค้ามาเก็บที่คลัง ให้แจ้งรายละเอียดของสินค้า รหัสสินค้าและจำนวนของสินค้า ให้ทราบล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงคลังสินค้า 1 วัน เพื่อการจัดเตรียมพื้นที่รับสินค้าใหม่ ซึ่งการนำสินค้าเข้าคลัง สามารถส่งมาทางไปรษณีย์ หรือ ผู้ขนส่งสินค้า มาที่คลังสินค้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องมานำเข้าด้วยตนเอง เมื่อสินค้ามาถึงเราจะจัดการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของสินค้าให้คุณเอง โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการรับเข้าสินค้า

นอกจากนี้ก็ยังมีบริการเสริมอื่นๆ เช่น ติดสคบ, ติดบาร์โค้ด, Repacking เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับคุณ อีกทั้งยัง QC สินค้าจากโรงงาน, จัดเซ็ทสินค้าสร้าง SKU ใหม่ เพื่อประหยัดค่าหยิบ ประหยัดพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจของคุณแบบครบวงจร

    ขอใบเสนอราคา

    ฟอร์มการติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา